cropped-oog1.png

“Als gevoel de vrijheid krijgt, 

verandert leegte in ruimte.

Ruimte in jezelf, geeft innerlijke rust”

 

Als je het contact met je innerlijke stilte verliest, met je zielsverbinding,, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte, met de verbinding met je ziel. Dat is het “ik ben” dat dieper gaat dan naam en vorm.

Eckhart Tolle