Privacy Policy

Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden door Innerlijke-rust.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Innerlijke-rust.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Innerlijke-rust.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Innerlijke-rust.nl staat ingeschreven bij de Registratiekamer in Den Haag m.b.t. de Wet Uitvoering Persoonsregistratie.

Deze website is voorzien van een SSL certificaat. Met SSL wordt jouw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden.